Návštěvní řád sauny

1. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů personálu.
2. V průběhu vlastní lázně je návštěvník zásadně nahý (z hygienických a fyziologických
důvodů)
3. Návštěvník dbá na udržování čistoty, v prohřívárně a odpočívárně používá zásadně
přidělený ručník a prostěradlo. V prostorách sauny se pohybuje bos.
4. V sauně je zákaz kouření a používání alkoholických nápojů.
5. V sauně je nutno zachovávat klid. V celém areálu je zakázané běhat.
6. Lázeň v sauně je určena zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní
zodpovědnost.
7. Do sauny nemají přístup osoby trpící přenosným onemocněním a záněty ani osoby
trpící nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, hnisajícím nebo krvácejícími ranami.
Vstup není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob. Zákaz vstupu platí i
na rodinné příslušníky. Nemocní trpící jinými chorobami, než jaké jsou uvedeny, berou
lázeň na vlastní zodpovědnost a předem si vyžádají radu lékaře.
8. Zásadně není povolen přístup podnapilým osobám. Tekutiny doplňuje výhradně
nealkoholickými nápoji.
9. Svlékat a oblékat je dovoleno pouze na určitých místech.
10. V šatně odložte obuv a oděv do skříněk. Šperky a drahé věci, osobní potřeby
zanechte u obsluhy sauny.
11. Od obsluhy převezměte čisté prostěradlo a ručník.
12. Ve sprše proveďte řádnou očistu těla mýdlem, před vstupem do prohřívárny se
osušte.
13. V prohřívárně usedněte nebo ulehněte na ručník a zůstaňte tak dlouho dokud nejste
dostatečně prohřáti.
14. Po opuštění prohřívárny se nejprve ve sprše opláchněte pot a poté se řádně ochlaďte
buďto v ochlazovacím bazénku nebo studenou vodou ve sprše.
15. Cyklus prohřátí – ochlazení provádějte přibližně třikrát, vlastní ručník si berte
z prohřívárny vždy s sebou.
16. Po posledním cyklu se osprchujte, šamponem umyjte vlasy a po ochlazení využijte
odpočívárnu na dobu cca. 30 minut.
17. Návštěvníci sauny můžou navštívit plavecký bazén pouze v době otevření pro
veřejnost.
18. Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu, šetřit zařízení sauny, po osprchování
uzavřít vodu, dodržovat stanovenou provozní dobu.
19. Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata a používat elektrospotřebiče.
20. Při naplnění sauny nebude vstup do uvolnění kapacity povolen.
21. V areálu bazénu je nainstalován kamerový systém, kamera se zvukovým záznamem
je v pokladně bazénu a sauny.

Návštěvní řád bazénu

1. Není dovolen přístup osobám, jejichž pobyt je nevhodný nebo nežádoucí (např. osoby
trpící vlasovými, či jinými přenosnými chorobami, osoby opilé apod.)
2. Svlékat se a obléct je dovoleno pouze na určených místech.
3. Před vstupem do bazénu je návštěvník povinen se řádně umýt a osprchovat. Vstup do
bazénu je povolen jen na vyhrazených místech.
4. Návštěvníci musí mít slušný a čistý oděv a svým chováním musí dbát zásad mravnosti
a slušnosti.
5. Neplavcům je povoleno koupání pouze v místech tomu vyhrazených.

6. Vstup do bazénu je povolen osobám starším 1 roku.

7. Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu, šetřit zařízení koupaliště, po osprchování
uzavřít vodu, dodržovat stanovenou provozní dobu a dbát pokynům personálu.
8. Je nepřípustné rušit ostatní návštěvníky nadměrným hlukem, volat o pomoc bez
příčiny, neoprávněně používat záchranné zařízení, provozovat hry mimo vyhrazená
místa, vzájemně se potápět, vhazovat do bazénu, běhat v celém areálu a zejména po
ochozech bazénu a skákat do vody. Dále je nepřípustné brát do prostoru koupaliště
skleněné věci nebo jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost návštěvníků.
9. Je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory odhazováním odpadků, nebo
vykonáváním potřeby mimo vyhrazená místa.
10. Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata a používat elektrospotřebiče.
11. Při naplnění kapacity plaveckého areálu, bude vstup povolen až po jeho uvolnění.
12. V areálu bazénu je nainstalován kamerový systém, kamera se zvukovým záznamem
je v pokladně bazénu a sauny.

V naléhavých případech volejte

Tísňová linka   112

Hasičský záchranný sbor   150

Zdravotnická záchranná služba   155

Policie ČR   158

Východočeská plynárenská-pohotovost   1239

Vodovody a kanalizace-havárie   841 111 213

ČEZ – poruchová linka   840 850 860