Spolek Vlnka realizuje projekt, jehož účelem je zvládnutí krizové situace u vody – výuka první pomoci zážitkovou metodou pro žáky a studenty základních a středních škol Královéhradeckého kraj.
Každý se může ocitnout v situaci přímého svědka krizové situace u vody, tj. tonutí, poranění páteře, krvácení, infarkt a podobně, přičemžzákladní gramotnost v oblasti poskytnutí první pomoci je v první fázi zásadní. Účelem projektu je naučit děti a mládež zvládnout tuto krizovou situaci (zhodnocení a řešení situace – poskytnutí první pomoci – tj. volání linky IZS – kam a kdy volat, podání přesné informace operátorům, komunikace s IZS,a s ohledem na věk a fyzickou zdatnost zachránce výuka záchranných chvatů a doprava tonoucího na mělčinu s důrazem bezpečnost zachránce).

Projekt podpočil Královéhradecký kraj

Nácvik zahrnuje:

  • volání na „krizovou linku“ IZS – 112, 155 – modelová situace
  • použití cvičného defibrilátoru (v dnešní době je již umístěn ve veřejných prostorách, např. nádraží, kina, obchodní centra atd., kdy veřejnost neumí a bojí se použít, a je nezbytné školit od útlého věku)
  • základní resuscitace (za využití resuscitační figuriny a fixačního límce)
  • záchrana tonoucího, spíše dopomoc unavenému plavci