Bazén a sauna, Všestary

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

SPOLEK VLNKA

Zahradní 80/6
503 41 Hradec Králové
IČO: 05357888
Zapsaný u KS v Hradci Králové
oddíl L, vložka 10835

KDO JSME

Spolek VLNKA od roku 2016 pečuje o využití volného času občanů všech věkových kategorií, provozuje kurzy a vzdělávací, sportovní a kulturní akce, školení, včetně lektorské činnosti, organizuje letní tábory, sportovní víkendy, volnočasové aktivity pro děti a mládež, zajišťuje doprovod dětí na vzdělávací a volnočasové aktivity, poskytuje tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plavání.

Orgány spolku:
Organizační strukturu tvoří:
a)      Valná hromada (členové spolku)
b)      Předseda: Bc. Petra Dušková, statutární zástupce

KOMU POMÁHÁME

Naše aktivity jsou určeny všem zájemcům  ve věkovém rozmezí  od 6 měsíců do seniorského věku bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Naší ideou je pomáhat smysluplně trávit volný čas a  vzdělávat se.

JAK POMÁHÁME

Organizujeme:
Plavecké kurzy a výuku plavání dětí i dospělých
Dopravu a doprovody dětí na kroužky-Sportovní akce (Olympiáda s Vlnkou)
- Sportovní kroužky (Zumba, Kurz sebeobrany, Pohybové aktivity)
- Příměstské tábory
- Tvořivé dílny (víkendové tématické tvoření pro rodiče s dětmi)
- Kulturní akce (divadla pro děti, oslava čarodějnic, halloween, mikulášská besídka)
- Animační programy (akvabely, mořské panny)
- Vzdělávací kurzy  (Nácvik krizových situací zážitkovou metodou, Angličtina)
- Péče o dítě v dětské skupině
- Rehabilitační a rekondiční pobyt u moře
- Organizujeme přednášky

 ČINNOST V ROCE 2018

Plavání a vodní sporty:

V roce 2018 proběhly kroužky plavání pro  děti z mateřských škol (MŠ Klíček, MŠ Milady Horákové, MŠ Podzámčí, MŠ Kampánova, MŠ Albertova, MŠ Byřička, MŠ Kotěrova, MŠ Švendova, MŠ Plotiště, MŠ Věkoše, MŠ Svobodné dvory, MŠ Všestary, MŠ Sion, MŠ Březhrad, MŠ Holubova, MŠ Úprkova, MŠ Černilov, MŠ Mateřídouška, MŠ Jaroměř, MŠ Čibuz, plavání.jpgMŠ Sportíci, MŠ Chytrulky, MŠ Jablíčko, MŠ Štefánikova, MŠ Kvítek, MŠ Třebeš, MŠ Daneta).

V odpoledních hodinách probíhaly plavecké kroužky družin při základních školách - Milady Horákové, Plotiště, Habrmannova,  Štefánikova, Bezručova, Svobodné dvory, Kukleny, Všestary, Dohalice, Pouchov, SNP.

plavání 3.jpgPlavání probíhalo v plaveckém bazénu v Hradci Králové, ve Všestarech a v plaveckém bazénu v ZŠ Štefánikova.  Během těchto aktivit jsme zajišťovali dopravu a doprovody dětí na kroužky.

V červnu proběhla pro všechny zúčastněné Olympiáda Vlnka Cup 2018.

olympiáda 3.jpg

Realizovali jsme  povinnou výuku plavání v rámci tělesné výchovy pro žáky základních škol:

Milady Horákové, Černilov, Vocelova, Hučák, Sion, Habrmannova, Čeperka.  

Příměstské tábory:

Během školních prázdnin  jsme organizovali příměstské tábory (podzimní prázdniny, letní prázdniny) pro děti ve věku od 3 let do 13 let. Celkem se zúčastnilo 250 dětí. Hlavním tématem byl Vodní svět, aneb je to škoda náhodou, že nežijem pod vodou. Děti si vyzkoušely vodní sporty a vodní aktivity, navštívily Archeopark Všestary a  Památník bitvy u Chlumu. příměšták 10.jpgpříměšták.jpgpříměšták2.jpgpříměšták6.jpg

Kurzy:

V průběhu roku jsme zahájili kurz Nácvik krizových situací zážitkovou metodou u vody,jehož účelem  je naučit děti a mládež zvládnout  poskytnutí první pomoci v pozici přímého svědka krizové situace u vody, tj. tonutí, poranění páteře, krvácení, infarkt a podobně (zhodnocení a řešení situace - poskytnutí první pomoci -  tj. volání linky IZS – kam a kdy volat, podání přesné informace operátorům, komunikace s IZS,  a s ohledem na věk a fyzickou zdatnost zachránce výuka záchranných chvatů a doprava tonoucího na mělčinu s důrazem bezpečnost zachránce.
Ve školním roce pravidelně každý týden probíhala výuka Angličtiny – doučování.

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi:

Každý měsíc probíhaly během víkendů  Tématické tvořivé dílny pro rodiče s dětmi např. jarní tvoření, tvoření ke svátku matek, velikonoční tvoření, halloweenské tvoření, adventní tvoření apod.
Tvoření.jpg

Kulturní akce:

Pravidelně probíhala divadelní představení pro děti logopedické pohádky se speciální pedagožkou – např. O pejskovi, kterému nešlo štěkat.

Pravidelné sportovní kroužky:   

V rámci Klubu Tsunami probíhaly pravidelné odpolední kroužky - Zumba, Kurz sebeobrany, doučování angličtiny, pohybové aktivity (všeobecná sportovní zdatnost). 

Animační programy:

Pořádali jsme pro skupinky dětí animační programy pro děti – hlavní tématikou byly Aquabelly a Mořské panny.

mořské panny 1.jpg

Rekondiční pobyt:

V červenci 2018 proběhl rekondiční pobyt  u moře pro rodiny s dětmi s animačním programem v Chorvatsku ve spolupráci CK Kalousek (Zadarská riviéra).

chorvatsko.jpg

Dětská skupina Vlnka:

Poskytujeme péči o dítě v dětské skupině Vlnka pro 6 dětí. Projekt je financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Vybudování  dětské  skupiny Vlnka reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006866. Provozováním zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 

DS.jpeg

 

 

 

 

 

 

Projekty:

Poděkování:

Děkujeme všem, kteří nás v naší činnosti podporují:

EU-Logo-large.png

 

kralovehradecky-kraj-large.gif

 MMHK logo.jpg

Za Spolek Vlnka zpracovala:
Bc. Petra Dušková, předsedkyně spolku