Bazén a sauna, Všestary

Obec Všestary

PROVOZNÍ ŘÁD

Sauna

Září 2016

PROVOZNÍ ŘÁD

Objekt
Budova  bazénuse saunou ve Všestarech

Majitel
Obec Všestary
5003 12 Všestary 35
IČO 00269760     

Provozovatel
Sportovní klub Vlnka, s.r.o.
Mánesova 902/21
50002 Hradec Králové
IČO: 28822552 

Odpovědná osoba
Bc. Petra Dušková - jednatel
Email: skvlnka@seznam.cz
Mobil +420 775 690 307

OBSAH 

0.0.0. Úvodní list...............................................................................................................2

1.0.0. Úvodní ustanovení....................................................................................................4

2.0.0. Kapacita ..................................................................................................................4

3.0.0. Zásady chování v sauně.............................................................................................4

4.0.0. Umístění lékárničky v provozu...................................................................................5

5.0.0. Použití saunové lázně................................................................................................5

6.0.0. Správný postup lázně v sauně.....................................................................................5

7.0.0. Pracovní náplň obsluhovatele sauny............................................................................6

8.0.0. Dezinfekční režim sauny............................................................................................6

 
1.0.0. Úvodní ustanovení 

Sauna s ochlazovacím bazénekem je umístěna v areálu ZŠ s integračním centrem ve Všestarech.

Obsluhovatel:
(jméno odopovědného - proškoleného obsluhovatele sauny bude doplněno po absolvování kurzu

Provozní doba:

 • Je určena obcí Všestary v závislosti na sezóně (převážně v odpoledních hodinách)
 • Sauna je určena pro veřejnost

2.0.0. Kapacit

Kapacita každé ze dvou prohříváren

A) muži - 6 osob na jeden saunovací cyklus, celkem v obou potírkách 12 osob

B) ženy - 6 osob na jeden saunovací cyklus, celkemv obou potírkách 12 osob

C) společná sauna – 3 páry na jeden saunovací cyklus, celkem 6 párů

D) saunování rodin s dětmi - 2 rodiny na jeden saunovací cyklus, celkem 4 rodiny

1 saunovací cyklus trvá 60 – 120 minut,

Kapacita šatny je 24 šatních skříněk

3.0.0. Zásady chování v sauně 

 1. Návštěvník sauny je povinen uposlechnout pokynů obsluhovatele sauny
 2. V průběhu vlastní lázně je návštěvník zásadně nahý ( z hygienických a fyziologických důvodů )
 3. Návštěvník dbá na udržování hygieny prostředí, v prohřívárně a v odpočírváně (polohovací lehátka u bazénu) používá zásadně přidělený ručník a prostěradlo
 4. V prostorách sauny se pohybuje bos
 5. V sauně je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů
 6. Při saunové lázni je nutno zachovávat klid

4.0.0. Umístění lékárničky v provozu
Lékárnička je umístěna u obsluhovatele sauny v prostoru občerstvení

5.0.0. Použití saunové lázně
Lázeň v sauně je určena zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost. K lázni v sauně nemají přístup osoby, které zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, kašel, rýma, průjem, apod.) a přenosnými záněty horních cest dýchacích. Totéž se týká osob, které trpí nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami. Vstup daále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též členům rodiny, jejíž členové trpí některou infekční chorobou.

Nemocní trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní odpovědnost, ikdyž si vyžádali radu lékaře.

Zásadně není povolen přístup podnapilým osobám.
Vnitřní ochlazovnu tvoří ochlazovací sprcha v kombinaci s ochlazovacím bazénkem. Vstup do ochlazovacího bazénku je povolen pouze po řádném osprchování

6.0.0. Správný postup lázně v sauny

 1. V šatně (šatní skříňky) odložte obuv a oděv. Šperky a drahé osobní potřeby (mobilní telefon, peníze, osobní doklady, aj.) zanechteu obsluhy sauny
 2. Od obsluhy převezměte čisté prostěradlo a ručník
 3. Ve sprše proveďte řádnou očistu celého těla mýdlem, před vstupem do ohřívárny se osušte
 4. V prohřívárně usedněte nebo ulehněte na vlastní ručník a zůstaňte tak dlouho, dokud nejste dostatečně prohřáti
 5. Po opuštění prohřívárny nejprve ve sprše opláchněte pot a poté se řádně ochlaďte buď v ochlazovacím bazénku, nebo studenou vodou ve sprše
 6. Cyklus prohřátí - ochlazení provádějte přibližně třikrát, vlastní ručník si berte z prohřívárny vždy s sebou
 7. Po posledním cyklu se osprchujte, šamponem umyjte vlasy a po ochlazení využijte odpočívárnu (křesla před sprchami) na dobu cca 20 – 30 minut
 8. Návštěvníci sauny nemohou současně používat plavecký bazén
 9. Tekutiny doplňujte výhradně nealkoholickými nápoji
 10. Dodržováním rad a pokynů obsluhy si vytvoříte nejvhodnější prostředí ke zdravému saunování

7.0.0. Pracovní náplň obsluhovatele sauny

 1. Před zahájením provozu zapnout včas topidlo podle jeho charakteristiky, aby byla prohřívárna vyhřátá pro zahájení provozu - vše podle vyhlášky č. 238/2011 Sb.
 2. Napustit v předstihu ochlazovací bazének
 3. Návštěvníky seznámit při vstupu s provozním řádem (je v provozu vyvěšen)
 4. Během provozu dohlížet na dodržování provozního řádu
 5. Provádět běžný úklid za provozu tak, aby nemohlo dojít k úrazu (zvláště stírání vody na podlaze před prohřívárnou a sprchami)
 6. Po skončení provozu vypnout topidlo, vypustit ochlazovací bazének a provést úklid dle schváleného dezinfekčního režimu
 7. Informovat o všech závadách v provozu majitele objektu a do zahájení následujícího saunovacího cyklu zajistit odstranění závad
 8. Odkládat špinavé prádlo od návštěvníků k proschnutí do zvláštní místnosti a suché připravit k odvozu do prádelny
 9. Z občerstvení zajistit pro návštěvníky sauny pitný režim v rámci doplnění tekutin
 10. Průběžně doplňovat lékárničku
 11. Vést provozní knihu sauny (záznam o úrazech, závady v provozu, revize dle předpisů, návštěvy a kontroly pracovníků KHS aj.)

Ochlazovací bazének:
musí být denně napouštěn vodou před zahájením provozu a denně vypouštěn po skončení provozu. Plnící voda je používána ze dvou zdrojů (z vodovodního řadu a studny). Během provozu bazénku  musí být trvale přiváděna plnící voda a odtékat přepadem. Současně se zahájením provozu se zprovozní dávkovací čerpadlo dezinfekce na přívodu vody. Během provozu se kontroluje chod čerpadla a kvality vody v bazénku.

8.0.0. Dezinfekční režim sauny 

Provoz:
Úklid spojený s dezinfekcí se provádí denně po skončení provozu. Používají se čistící a dezinfekční přípravky registrované v ČR. Přípravky se používají podle návodu výrobce uvedeného na etiketě přípravku v doporučených koncentracích a expozicích podle požadovaného spektra dezinfekční účinnosti. Při použití dezinfekčního přípravku s čistícími účinky lze dezinfekci a čištění provést v jednom pracovním postupu. Dezinfekční přípravky se pravidelně střídají (1x měsíčně) tak, že chlorový dezinfekční přípravek je střídaný nechlorovým a naopak. Úklidové pomůcky, čistící a dezinfekční prostředky se skladují v úklidové komoře. Pomůcky k úklidu se označí a vyčlení pro určité prostory. Udržují se v čistém, suchém a funkčním stavu. Při práci s dezinfekčními a čistícími prostředky se dodržují zásady ochrany bezpečnosti zdraví, pracovníci používají ochranné pracovní pomůcky. Příprava dezinfekčních prostředků se provádí těsně před jejích použitím. Po skončení práce s čístícími a dezinfekčními přípravky se ruce omyjí voudou a mídlem a ošetří ochranným krémem.

Podlahy:
Dlaždice, linoleum, kamenina a dřevěná podlaha se čistí a dezinfikuje denně při době působení 30 minut nebo od zaschnutí.

Koberce:
Koberce se denně čistí vysátím, čištění namokro se provádí jedenkrát týdně čistícím strojem.

Upozornění:
Při náhodné kontaminaci podlahy biologickým materiálem, zejména krví, okamžitě dezinfikovat přípravkem s virucidním působením tak, že se místo překryje ubrouskem dokonale smočeným v dezinfekčním roztoku, nechá se působit předepsanou dobu, pak se odstraní a znovu dezinfikuje.

Nábytek a ostatní předměty:
Plochy přicházející do styku se zákazníky se denně čistí teplou vodou a detergenty.
Při náhodné kontaminaci s biologickým materiálem - zejména krví - se dezinfikují přípravkem s širokým účinkem.
Ostatní v závislosti na zašpinění teplou vodou a detergenty. 1x týdně se dezinfikují šatní skříňky, dveře, omyvatelné části stěn a  ostatní nábytek a jiné.

Prohřívárna:
Pryčny a obložení přicházející do styku se saunujícími se čistí 1x týdně čistícími přípravky, teplou vodou a kartáči, po 10 minutách se opláchnou proudem vody. Sedací části pryčen se dezinfikují denně otřením přípravky s širokým účinkem. V případě provozu delším než 8 hodin (např víkend) se dezinfikují pryčny 2x denně během provozu. Po předepsané době působení se zbytky přípravky spláchnou proudem pitné vody. Do zahájení provozu v příštím dnu musí prohřívárna vyschnout.

Sprchové kouty a záchody:
Čistí a dezinfikují denně vyčleněnými úklidvými pomůckami. Pozornost je třeba věnovat splachovadlům, sedátkům, sifonům, sifonům výlevek, umyvadlům, klikám dveří apod. Použití jakýchkoliv rohoží do sprch se z důvodu špatné čistitelnosti není možné. K dezinfekci se používají doporučené k dezinfekci podlah (viz výše). K čištění a deodoraci se používají prostředky, které k těmto účelům doporučují výrobci. Průběžně musí být doplňováno tekuté mýdlo do dávkovače, toaletní papír a papírové ubrousky. Kartáče a štětky používané k čištění záchodů se nesmí použít k jinému účelu. Po použití se očistí a uložído dezinfekčního roztoku, který se pravidelně obměňuje.

Ruce personálu:
Pravidelně se omývají nejlépe tekutým mýdlem a teplou vodou. Dávkovače na mýdlo se po vyprázdnění ( tj. před výměnou náplně) celé dezinfikují ponořením. Při náhodné kontaminaci biologickým materiálem - zejména krví - se dezinfikují přípravkem s širokým účinkem.

Malování:
Včetně opravy všech nátěrů se provádí nejméně jednou ročně

Odpady:
Se odkládají do nepropustných jednorázových obalů a denně se odvážejí

Prádlo:
Prádlo se skladuje ve vyhrazených prostorách (recepce). Čisté prádlo se skladuje v uzavřeném prostoru v obalech. Špinavé prádlo se po proschnutí ve zvláštní místnosti skladuje v uzavřených nepropustných pytlích a připraví se k odvozu do smluvní prádelny. Počet kusů čistého prádla musí odpovídat dvojnásobku kapacity prohřívárny.

Ochlazovací bazének:
Ochlazovací bazének musí být provozován podle vyhlášky 238/2011 Sb. Je denně napouštěn před zahájením provozu vodou z vodovodního řadu a denně vypouštěn po skončení provozu (což vyplývá z pracovní náplně obsluhovatele sauny). Stěny a dno bazénku jsou po vypuštění ošetřeny dezinfekčním prostředkem, který je následně spláchnut pitnou vodou z vodovodního řádu. Takto provozovaný ochlazovací bazének nepodléhá pravidelnému chemickému rozboru. Naopak musí být prováděn mikrobiologický rozbor vody, minimálně 1x za měsíc. Odběr se provádí nejříve 2-3 hodiny po zahájení provozu příslušného dne.

Dezinfekce a deratizace:
V případě výskytu epidemiologycky významného hmyzu a obratlovců provedou dezinsekční a deratizační zásahy smluvně profesionální firmy.

Poznámka:
Uklidová místnost je pouze pro saunu a je využita v rámci provozu jednoho dne pro skladování špinavého - mokrého prádla.

Vypracoval:  Miroslav Pilka
Kontroloval: Martin Dvořák
v Hradci Králové září 2016

KTS – AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové, T: +495 214 743, E: kts@kts-ame.cz