Bazén a sauna, Všestary----------------------------------------------

K 31.8.2019 dětská skupina Vlnka ukončuje činnost 

----------------------------------------------


"V období od 1.2.2017 - 31.8.2017 byla vybudována Dětská skupina Vlnka, která poskytuje péči od děti předškolního věku. Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Vybudování dětské skupiny Vlnka, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006866, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci"

Probíhá zápis do dětské skupiny VLNKA.
- areál Všestary, zaměřená na rozvoj sportovních dovedností 
Cena : 1000 ,- Kč + stravné (v ceně hodina plavání 2x v týdnu, tělocvična, sauna) 6dětí, kvalifikovaná chůva

Bližší informace viz kontakt